ยินดีต้อนรับสู่......ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดหนองคาย จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรประจำปี 2558
มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้น 598 ราย จากเป้าหมาย 450 ราย

 
ศูนย์ฯจัดทำแปลงทดสอบการปลูกสับประรด 3 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ภูแล,นางแล,เหลืองสามร้อยยยอด พื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ 
 
 
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย
15  หมู่ที่  2  ตำบลพระธาตุบังพวน  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  43100
โทร 08-6459-8051  โทรสาร  08-6459-8052
ติดต่อ   E-mail : aopdr01.@doae.go.th  หรือ Web  Master  junsuda_09@hotmail.com

19-May-2015